Karty obrazkowe – czynności

Znów przydadzą się kolorowe czasopisma. Warto przed wyrzuceniem przejrzeć je pod kątem np. pokazanych na zdjęciach czynności.

Zgromadziłam już sporo obrazków podobnej wielkości, które po naklejeniu na kartkach, opisaniu i zalaminowaniu zamieniłam na karty, które posłużą mi, między innymi, do wprowadzania czasowników i wyrażeń czasownikowych oraz układania zdań w różnych czasach, np.:

  • Present Continuous: 
  • Uczeń losuje kartę i układa zdanie w czasie Present Continuous wykorzystując znajdujący się na karcie czasownik, np. The boy is brushing his teeth.
  • Uczeń losuje kartę, a nauczyciel zadaje pytanie zgodne lub niezgodne ze zdjęciem na karcie, aby uzyskać od ucznia krótką odpowiedź twierdzącą lub przeczącą. 

Present Simple vs Present Continuous: każdy uczeń losuje jedną kartę. Jego zadaniem jest zapisanie w zeszycie zdania, w którym zastosowany będzie ten sam czasownik w obu czasach, np. She usually rides a bike, but now she’s riding a motorcycle. LUB: wymagane jest użycie czasownika z karty w formie Present Continuous, np. They are usually sad, but now they are laughing.

Past Simple, Past Continuous, storytelling: uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel wrzuca wszystkie karty do pojemnika/torebki, z której uczniowie po kolei losują po jednej karcie. Układają zdanie z czasownikiem z karty tak, aby nawiązywało ono do zdania poprzednika. W ten sposób tworzymy opowiadanie. 

Przewiń do góry