What’s in your fridge?

Do wykonania lodówek wykorzystałam gazetki z supermarketów, z których powycinałam różne produkty spożywcze. Na kartkach formatu A4 narysowałam po dwa proste modele otwartej lodówki. Z tyłu dołożyłam jeszcze jedną kartkę w ciemniejszym kolorze po to, by naklejone obrazki nie prześwitywały z drugiej strony. Lodóweczki ponumerowałam. Po naklejeniu na półkach 12 różnych produktów, takich jak owoce, warzywa, napoje, sery czy wędliny, kartki zalaminowałam, aby mogły posłużyć na długo.

Jak wykorzystać lodóweczki na lekcji?

W klasie 24-osobowej:

Dzielimy klasę na 8 3-osobowych zespołów (Jeśli mamy więcej lodówek, mogą pracować w parach). Grupa otrzymuje numer zgodny z numerem lodówki. Zadaniem każdej grupy jest wypisanie wszystkich produktów, które znajdują się w lodówce. Ćwiczymy w ten sposób konstrukcję there is/there are…, pojemniki/opakowania, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Grupy zapisują zdania na kartkach lub w zeszytach, np.:

There is a jar of Nutella.
There are (some) grapes.
There is an apple.

Przedstawiciele grup odczytują zdania, a pozostałe zespoły słuchając zaznaczają w swoich zeszytach te produkty, które mają wspólne, tzn. jeśli także w ich lodówce znajdują się truskawki, przy zdaniu „There are strawberries” dopisują numer grupy, która takie zdanie odczytała.

  • Po wykonaniu tego zadania uczniowie w swoich grupach sprawdzają swoją pamięć: odwracają lodówkę obrazkami do dołu. Każdy uczeń stara się wymienić z pamięci wszystkie produkty ze swojej lodówki. Pozostali członkowie zespołu sprawdzają poprawność odpowiedzi, za każdą przyznając punkt. Wygrywa ta osoba, której uda się wymienić prawidłowo najwięcej produktów.

W kilkuosobowej grupie:

  1. Każdy uczeń otrzymuje jedną lodówkę. Wypisuje lub opowiada, co się w niej znajduje, np. In my fridge there is…
  2. Nauczyciel rozkłada wszystkie lodówki przed uczniami. Prosi, by uważnie się im przyjrzeli i postarali się zapamiętać, co się w nich znajduje. Następnie odwracamy wszystkie lodówki obrazkami do dołu. Nauczyciel zadaje pytanie: Where is… a bottle of mineral water? Zadaniem uczniów jest zapisanie na kartce (albo na zalaminowanej kartce za pomocą markera do białych tablic*) numeru lodówki, w której ich zdaniem znajduje się butelka z wodą mineralną. Na dany przez nauczyciela sygnał uczniowie pokazują swoje odpowiedzi, które sprawdzane są wspólnie po odwróceniu lodówek. Jeśli uczeń prawidłowo wskazał numer lodówki, otrzymuje punkt. W analogiczny sposób przeprowadzamy kilka rund pytań i wyłaniamy zwycięzcę.

*Można także przygotować kartoniki z cyframi, aby uczniowie po prostu na dany znak wykładali przed sobą ten wybrany, zamiast zapisywać na kartce.

Przewiń do góry