Płyty + klamerki = kolokacje dla ósmoklasistów

Oto moja kolejna propozycja wykorzystania starych płyt CD do celów dydaktycznych😉. Tym razem posłużą nam jako nośniki rzeczowników, do których uczniowie dobierać będą kolejne wyrazy – przede wszystkim czasowniki i przymiotniki – tak, by utworzyć przydatne kolokacje. Zadanie to przyda się więc ósmoklasistom w ramach powtórek z różnych działów tematycznych. W moich zestawach (przygotowanych pod kątem pracy w grupach) znajdą się wyrażenia związane z tymi pięcioma hasłami: HOUSE, MONEY, EXAM, FOOD, JOB. Jeśli więc omówimy z klasą temat miejsca zamieszkania, żywienia, zakupów i usług, pracy i edukacji, możemy zaproponować uczniom takie szybkie ćwiczenie z wykorzystaniem płyt i klamerek.

Klasę dzielimy na małe, maksymalnie 4-osobowe grupy. Każda z nich otrzymuje komplet 5 płyt ze słowami-kluczami i 25 klamerek z pozostałymi wyrazami. Zadaniem zespołów jest przypięcie odpowiednich klamerek do płyt – po 5 do każdej. Następnie wspólnie sprawdzamy i tłumaczymy powstałe kolokacje.

W dalszej kolejności prosimy uczniów o zastosowanie wyrażeń w zdaniach i zapisanie ich w zeszytach. Ten ostatni punkt może być także zadaniem domowym.

Możemy także poprosić zespoły o stworzenie listy kolejnych pięciu słów, które można by dołożyć do każdego zestawu.

Przewiń do góry