Przyimki czasu w puszkach

Ten zestaw powstał, kiedy chciałam ułatwić mojemu synowi naukę przyimków czasu. Przygotowałam małe kartoniki z określeniami „the weekend”, „Easter”, „July”, „8 o’clock”, itp. Trzy puszki okleiłam kolorowym papierem i opisałam przyimkami ON, AT i IN. Zadanie polegało na posegregowaniu wyrażeń zgodnie z pasującym do nich przyimkiem.

Jak wykorzystać kartoniki i puszki w klasie?

1)      Puszki stawiamy na ławce na środku sali. Każdy uczeń losuje np. po dwa kartoniki. Następnie uczniowie po kolei podchodzą do ławki z puszkami, odczytują na głos powstałe wyrażenia, np. „in 1987”, „on Monday”. Po zatwierdzeniu ich poprawności przez klasę, wrzucają swoje kartoniki do odpowiednich puszek.

2)      Dzielimy klasę na 3 grupy i każdej z nich przekazujemy puszkę, w której umieszczone są pomieszane, losowo wybrane kartoniki. Zadaniem grupy jest ustalenie, które kartoniki powinny pozostać w puszce (czyli, które pasują do znajdującego się na niej przyimka). Następnie każdy zespół przekazuje odrzucone kartoniki kolejnej grupie i tak aż do momentu, kiedy wszystkie kartoniki znajdą się w puszkach. Wtedy przedstawiciele grup odczytują zgromadzone wyrażenia, a klasa wspólnie weryfikuje ich poprawność.

Przewiń do góry